Malpraxis

Este o asigurare de raspundere civila profesionala care are rolul de a proteja medicii si personalul auxiliar din unitatile medicale de consecintele financiare generate de erorile ce pot interveni in efectuarea actului medical, acoperind despagubirea prejudiciilor cauzate pacientilor.

Asigurarea de Raspundere Civila Decurgand din Practica medicala este o asigurare obligatorie pentru medicii si personalul auxiliar din unitatile medicale conform Legii 95/2006.
In baza acestui tip de polita se pot acorda despagubiri pentru:
-vatamari corporale sau deces;
-pagube materiale;
-cheltuielile de judecata ale asiguratului.
-Daune Morale cauzate ca urmare a vatamarilor corporale

Exceptii si cazuri pentru care asiguratorul nu este raspunzator:
-pagube produse cu intentie de catre asigurat;
-pagubele produse de asigurat ca urmare a incalcarii grave a reglementarilor legale privind exercitarea profesiei;
-pentru producerea unor prejudicii in timp ce asiguratul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau substantelor halucinogene de orice fel.

Suma asigurata: poate fi stabilita de catre Asigurat, in functie de tipul de calificare profesionala, tinand cont de limitele minime mentionate in Ordinul nr. 346/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate

DISCLAIMER
Toate informațiile prezentate pe acest site provin din sursele citate și au caracter orientativ. Informațiile prezentate nu sunt în mod necesar general valabile, complete sau actualizate.www.rosuasigurari.ro nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile prezentate în cadrul paginilor externe, link-urile către alte website-uri fiind oferite strict în scop informativ. Recomandările cuprinse în cadrul paginii nu substituie sursele oficiale de informare. Informațiile furnizate pe acest site nu conferă dreptul la niciun fel de revendicări sau expectative de ordin legal. Conținutul furnizat este de natură generală și nu poate acoperi toate cazurile individuale. Utilizatorii vor folosi pe propria răspundere informațiile furnizate în cadrul acestui site, iar, în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, utilizatorii acceptă că administratorul www.rosuasigurari.ro va fi absolvit de orice răspundere. www.rosuasigurari.ro poate schimba oricând informațiile prezentate pe site, fără notificare prealabilă.

Ne acorda incredere